MISTRZOSTWA PODZAMCZA W BADMINTONA

Dnia 19 maja w hali sportowej PSP 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu zostały rozegrane OTWARTE MISTRZOSTWA PODZAMCZA W BADMINTONA. W rozgrywkach uczestniczyła liczna grupa zawodników z Wałbrzycha i okolic, którzy zostali podzielen...

Kolory wiosny

  W sobotnie przedpołudnie 26 maja 2018 roku przed budynkiem administracyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu zorganizowany został konkurs plastyczny "KOLORY WIOSNY". Konkurs malowania kredą na asfalcie to kolejne dzia...

Słodkie i słodsze

25 maja 2018 klasa „ I c” z naszą Panią Małgosią wybrała się do Świdnicy do „ Ciukuruku” miejsca smaku, edukacji, zabawy, pasji i spotkań na słodkie warsztaty edukacyjne. W centrum Rynku nieopodal fontanny Neptuna znajduje się to niezwykl...

Piłka nożna dziewcząt

W dniu 17 maja reprezentacja naszej szkoły w piłce nożnej dziewcząt brała udział w rozgrywkach o mistrzostwo miasta Wałbrzycha. Ze względu na pogodę zawody zostały przeprowadzone w hali na obiektach Aqua Zdrój. Nasze piłkarki okazały się ...

Laureat regionalnego konkursu plastycznego "Moja Mama"

W dniu 21 maja 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu miał miejsce uroczysty finał regionalnego konkursu plastyczno - literackiego "MOJA MAMA". Tegoroczna XII edycja konkursu przebiegała pod hasłem MAMO, M...

aktywności sportowe

W dniu 19.05.2018 nasza szkoła brała udział w niezwykłej imprezie biegowej. Klub WKB Idol przygotował dla wszystkich spragnionych wraźeń sportowych następujące aktywności sportowe: III PÓŁMARATON NA CHEŁMIEC - 21 km, Bieg na 13 km, Marsz ...

Tydzień logiczny w naszej szkole

W ubiegłym tygodniu chętni uczniowie od klas czwartych po gimnazjalistów zmagali się w wielkim turnieju łamigłówek logicznych. Rozwiązywali zadania związane z poszukiwaniem brakującej liczby w ciągu, wskazywaniem różnic między obrazami, l...

Najlepsi matematycy klas piątych

11 maja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu odbył się finał powiatowego konkursu matematycznego dla klas piątych. Nasz drużyna w składzie: Michał Nowak 5b, Krystian Górny 5a, Jakub Sandzewicz 5c walczyła w nim wraz z cztere...

Kręgle

W piątek 18 maja gimnazjaliści z klasy 2d wraz z wychowawcą udali się na kręgielnię przy hotelu Maria w Wałbrzychu, aby na sportowej rywalizacji spędzić wspólnie czas. Bawiliśmy się rewelacyjnie, tocząc między sobą zaciętą rywalizację o z...

Uczestnicy warsztatów artystycznych nagrodzeni

W dni 18 maja 2018 roku w świetlicy szkolnej miało miejsce kolejne miłe wydarzenie. Nagrodzono uczestników warsztatów artystycznych "BEZPIECZNA PRACA W TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND". Młodzi artyści odebrali nagrody z rąk Pana Sławomi...

Znamy laureatów miejskiego konkursu plastycznego "Majowa łąka"

W dniu 11 maja 2018 roku odbyło się rozstrzygnięcie miejskiego konkursu plastycznego "MAJOWA ŁĄKA" . Organizatorem konkursu była nasza szkoła, Ośrodek Społeczno - Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu oraz KodakEks...

 • MISTRZOSTWA PODZAMCZA W BADMINTONA

 • Kolory wiosny

 • Słodkie i słodsze

 • Piłka nożna dziewcząt

 • Laureat regionalnego konkursu plastycznego "Moja Mama"

 • aktywności sportowe

 • Tydzień logiczny w naszej szkole

 • Najlepsi matematycy klas piątych

 • Kręgle

 • Uczestnicy warsztatów artystycznych nagrodzeni

 • Znamy laureatów miejskiego konkursu plastycznego "Majowa łąka"

Wychowanie fizyczne

Duży sukces piłkarskiej reprezentacji Naszej Szkoły!

Już na początku roku szkolnego, bo 25. września rozegrane zostały mistrzostwa Wałbrzycha szkół podstawowych w piłce nożnej chłopców. Po spotkaniach eliminacyjnych z PSP 5, PSP 26 i Szkołą Fundacji zakwalfikowaliśmy się do finałów miejskich. Zmierzyliśmy się tam ponownie z PSP 26, remisując 0:0 i z PSP 6, z którą wygraliśmy 2:0 po golach Oskara Nowaka i Bartosza Brzuzego. Dzięki temu zostaliśmy zwycięzcą turnieju finałowego i mistrzem Wałbrzycha.

Kolejnym etapem były rozgrywki powiatowe. W półfinale powiatowym zmierzyliśmy się z SP Czarny Bór i SP 6 Świdnica. Pierwsze spotkanie wygraliśmy 3:2, drugie zaś przegraliśmy 0:4, lecz nie przeszkodziło to w zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rozgrywek powiatowych.

30. października w Świdnicy odbył się wielki finał powiatowy. Uczestniczyliśmy w nim my, SP 6 ze Świdnicy, SP Złoty Stok oraz SP 9 Dzierżoniów. W pierwszym meczu wygrywamy ze Złotym Stokiem 2:1(oba gole zdobył dla nas Oskar Nowak) i awansujemy do wielkiego finału rozgrywek powiatowych. Tam czeka już na nas ponownie SP 6 Świdnica. Niestety ulegamy naszemu przeciwnikowi aż 1:4, pomimo bardzo dobrej gry. Zajmujemy drugie miejsce i dzięki temu jesteśmy drugą najlepszą szkołą w powiecie wałbrzyskim, pomimo bardzo dużej konkurencji i silnych przeciwników. Gratulacje!

Skład reprezentacji Naszej Szkoły: Krzysztof Jowik, Bartosz Brzuzy, Łukasz Słapek, Dominik Wójciuk, Michał Nowak, Oskar Nowak, Alan Raczyński, Paweł Szoma, Jakub Sandzewicz, Jakub Szczygielski, Błażej Redo, Hubert Szewczyk. 

altalt

alt

II Wałbrzyska Olimpiada Seniorów i My - Psp21 im Olimpijczyków Polskich

22 września 2016 r uczennice i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym otwarciu drugiej Olimpiady Seniorów, która odbywała się na obiektach Aqua Zdroju.

Dziewczęta przebrane za Greczynki wniosły flagę olimpijską, natomiast chłopcy wciągnęli flagę na maszt i zapalili znicz przy akompaniamencie Hymnu Olimpijskiego.

Brawom nie było końca :)


REGULAMIN SALI I BOISKA SPORTOWEGO

 

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

 

1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz imprez sportowo-okolicznościowych.

2. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.

3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy - koszulka, spodenki lub dres oraz sportowe obuwie na miękkiej podeszwie.

4. Ćwiczący przebierają się w szatni (pod opieką nauczyciela), pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku. W czasie przebywania młodzieży w sali gimnastycznej szatnia powinna być zamknięta. Młodzież nie uczestnicząca czynnie nie może przebywać w czasie zajęć w szatni.

5. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt - wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.

6. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach w oznaczonych miejscach.

8. Młodzież ćwicząca w sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.

9. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.

10. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel.

11. Za zniszczenie sprzętu i wypadki wynikłe w czasie korzystania z sali gimnastycznej odpowiadają osoby korzystające z sali i nauczyciel prowadzący zajęcia.

12. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają natychmiast nauczycielowi.

13. Na sale gimnastyczną ćwiczący wchodzą bez biżuterii. Wszelkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty takie jak : kolczyki, łańcuszki, zegarki pozostawia się w depozycie u nauczyciela.

14. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali gimnastycznej po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.

15. Nieprzestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej będzie miało wpływ na ocenę z wychowania fizycznego .

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO

 

1. Boisko szkolne i znajdujące się na nim urządzenia sportowe są przeznaczone do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, rozgrywania zawodów sportowych oraz innych imprez przewidzianych w planie pracy szkoły.

2. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych podczas lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo ćwiczących.

3. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boisku szkolnym powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zabrania się wspinania się i zwisania z bramek i tablic do koszykówki.

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska szkolnego ma młodzież szkolna uczestnicząca w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach szkolnych kół sportowych.

5. W przypadku korzystania z boiska szkolnego i znajdujących się na nich urządzeń przez grupy środowiskowe ( nieformalne ) szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

6. Z boiska i urządzeń sportowych należy korzystać w sposób kulturalny, należy o nie dbać, a po zakończeniu zajęć miejsce ćwiczeń pozostawić w należytym porządku.

7. Za stan boiska oraz sprzętu i urządzeń sportowych znajdujących się na nich odpowiadają osoby prowadzące zajęcia i wszyscy pozostali użytkownicy.

8. W razie konieczności wezwania pomocy lekarskiej lub innych służb można skorzystać z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły.

9. Jeśli, stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia.

10. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym.

 

12. Nie należy wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie użyty może stwarzać zagrożenie oraz nie dopuszczać do zajęć na boisku szkolnym wówczas, gdy nie ma zapewnionego nadzoru.

Mini Siatkówka Dziewczyn

siatkwka

Dnia 26 marca 2013r. odbyły się finałowe rozgrywki w Mini Piłkę Siatkową dziewcząt klas IV-tych. Zespół PSP nr 21 im. Olimpijczyków Polskich, w składzie: Martyna Klonowska, Magdalena Kuźma, Magdalena Suska, Wiktoria Bogacz, Klaudia Żurawska oraz Martyna Gachowska rozegrał trzy mecze z PSP nr 37, PSP nr 2 i PSP nr 15. Po wyrównanej walce nasza drużyna zdobyła I miejsce w Wałbrzychu! Opiekunem drużyny jest nauczyciel wychowania fizycznego Maria Ochotna.

OLIMPIJCZYK CUP 2011

Przed dwoma tygodniami rozpoczął się długi bo dwumiesięczny cykl turniejów piłkarskich o puchar UKS Olimpijczyk - OLIMPIJCZYK CUP 2011. 

sport1

 

 

 

 

IMIENINY OBCHODZĄ

Wczoraj: Malgorzaty Wiktora
Dzisiaj: Juliusza Lukasza
Jutro: Pelagii Piotra
Pojutrze: Ireny Jana