informacje

Uwaga Nauczyciele

19.09.2017r. (wtorek) 1345
– sala konferencyjna
Spotkanie rady pedagogicznej. Przewidywany czas trwania 2h. Obecność obowiązkowa

 

Zebrania z rodzicami we wrześniu

20.09.2017r. (środa) kl. II i III
(oprócz tych, które miały wcześniej)

21.09.2017r. (czwartek) kl. 4-7 i gimnazjalne